[Oversigt over alle 35 emner i galleriet kan ses her]

Slaguglen fra Västra Götaland

Slagugle. Den har sit navn efter dens ”temperament”. Hvis man i yngletiden kommer for tæt på reden eller dens unger angriber uglen med stor fart med udspilet kløer og har ry for at kunne slå en voksen mand omkuld. Denne ugle var ”fredelig” og fløj tillidsfuld omkring i skovområdet. Slaguglen yngler i Nordskandinavien, men denne ugle havde valgt at overvintre ved Silverfallet i Kvilsfors i Västre Götaland i Sverige. Februar 2022.

Se billeder

Florida 2021

Et herligt genbesøg i december 2021. Florida er et eldorado for fuglefotograferer. Selv når det er vinter i Florida er der fortsat mange fugle. På grund af klimaet er mange fugle standfugle og det giver nogle gode fotomuligheder på trods af årstiden.

Se billeder

Fotoskjul Spanien

Spanien har et meget rigt og varieret fugle- og dyreliv. I november 2021 deltog jeg i en fotoworkshop i Adamuz og i Laguna de Taray. Billederne er fotograferet fra skjul, som var indrettet/placeret i meget unikke omgivelser og netop i områder, hvor dyrene forventes at kunne opleves.

Se billeder

Den store Hornugle

Den store hornugle. Europas største ugle. En sjælden ynglefugl i Danmark. Jeg var heldig at møde denne prægtige fugl i Skåne, hvor den opholdt sig i en lille lund af fyrretræer tæt ved stranden. Oktober 2021.

Se billeder

Tejst

Tejst tilhører gruppen af alkefugle ligesom søkonge, lunder, lomvie og alk. Alkefugle kaldes også for den nordlige halvkugles "flyvende pingviner". Tejsten er karakteristisk med røde ben, fødder og mund og hvide vingefelter. Den yngler bl.a. på øen Hirsholmen. Tejsten er kun på land i yngleperioden april-juli. Resten af året befinder den sig på åbent hav. Maj 2021.

Se billeder

Kobbersnepper

Den store kobbersneppe er en vadefugl. I Danmark er den en fåtallig ynglefugl. Det er en smuk og yndefuld fugl. Jeg havde held med at overvære et parringsspil, hvor parret viste deres flotte luft- og vand akrobatik og en smuk dansende adfærd på jorden. Værneengene v/ Ringkøbing Fjord. April 2021.

Se billeder

Sortspætte

Sortspætten er en sjælden ynglefugl i Danmark. Det er en sky fugl, som ofte må betragtes på afstand. I april 2021 havde jeg held med at finde et sted, hvor det var muligt at komme relativt tæt på denne spændende fugl, mens den var i gang med at forberede sit redehul og 4 uger senere da tre sultne unger kom til syne og ville fodres. April/maj 2021.

Se billeder

Rødrygget tornskade

Den rødryggede tornskade ankommer til Danmark i maj og flyver til sit vinterophold i Sydafrika i august/september. Tornskaden fanger insekter, mus og frøer, som den ofte spidder på en spids gren, så den har et maddepot. Det er hannens opgave at fodre de udfløjne og sultne unger. Klevad Mose, juni 2020.

Se billeder

Ræveunger

Gennem fire dage, i slutningen af juni måned, har vi jævnligt besøgt de berømte og meget besøgte ræveunger i svellerne i Lille Vildmose. Oprindeligt bestod kullet af 10-11 unger, men nu er der kun 4 tilbage. Ræveungerne er meget tillidsfulde. Desværre har nogle folk ikke kunne stå for fristelsen til at fodre dem. Spændende at kunne iagttage rævefamilien uden, at de tilsyneladende har følt sig forstyrret. Juni 2020.

Se billeder

Ræveleg

Det kan se drabeligt ud når en voksen ræv (måske hun-ræven, eller en søskende tæve fra sidste års kuld?) pludselig dukker op og tilsyneladende "angriber" en af ræveungerne. Men det ser ud til mere at være en form for leg og/eller opdragelse for ungen ser ikke ud til at lide skade. Stor oplevelse at overvære. Lille Vildmose, juni 2020.

Se billeder