[Oversigt over alle 42 emner i galleriet kan ses her]

Tejst

Tejst tilhører gruppen af alkefugle ligesom søkonge, lunder, lomvie og alk. Alkefugle kaldes også for den nordlige halvkugles "flyvende pingviner". Tejsten er karakteristisk med røde ben, fødder og mund og hvide vingefelter. Den yngler bl.a. på øen Hirsholmen. Tejsten er kun på land i yngleperioden april-juli. Resten af året befinder den sig på åbent hav. Maj 2021.

Se billeder

Kobbersnepper

Den store kobbersneppe er en vadefugl. I Danmark er den en fåtallig ynglefugl. Det er en smuk og yndefuld fugl. Jeg havde held med at overvære et parringsspil, hvor parret viste deres flotte luft- og vand akrobatik og en smuk dansende adfærd på jorden. Værneengene v/ Ringkøbing Fjord. April 2021.

Se billeder

Sortspætte

Sortspætten er en sjælden ynglefugl i Danmark. Det er en sky fugl, som ofte må betragtes på afstand. I april 2021 havde jeg held med at finde et sted, hvor det var muligt at komme relativt tæt på denne spændende fugl, mens den var i gang med at forberede sit redehul og 4 uger senere da tre sultne unger kom til syne og ville fodres. April/maj 2021.

Se billeder

Rødrygget tornskade

Den rødryggede tornskade ankommer til Danmark i maj og flyver til sit vinterophold i Sydafrika i august/september. Tornskaden fanger insekter, mus og frøer, som den ofte spidder på en spids gren, så den har et maddepot. Det er hannens opgave at fodre de udfløjne og sultne unger. Klevad Mose, juni 2020.

Se billeder

Ræveunger

Gennem fire dage, i slutningen af juni måned, har vi jævnligt besøgt de berømte og meget besøgte ræveunger i svellerne i Lille Vildmose. Oprindeligt bestod kullet af 10-11 unger, men nu er der kun 4 tilbage. Ræveungerne er meget tillidsfulde. Desværre har nogle folk ikke kunne stå for fristelsen til at fodre dem. Spændende at kunne iagttage rævefamilien uden, at de tilsyneladende har følt sig forstyrret. Juni 2020.

Se billeder

Ræveleg

Det kan se drabeligt ud når en voksen ræv (måske hun-ræven, eller en søskende tæve fra sidste års kuld?) pludselig dukker op og tilsyneladende "angriber" en af ræveungerne. Men det ser ud til mere at være en form for leg og/eller opdragelse for ungen ser ikke ud til at lide skade. Stor oplevelse at overvære. Lille Vildmose, juni 2020.

Se billeder

Perleugle – unger

Perleuglen er en sjælden gæst i Danmark. Her har jeg været heldig at møde et perleugle par i Skåne. I et redehul i et gammel træ har de udruget flere ugleunger. I starten befinder ungerne sig i de trygge rammer i redehullet og er sporadisk uden for reden. Modsat andre ugleunger jeg har mødt (fx natugleunger) så har perleugle ungerne en fantastisk "mimik", mens de sidder i redehullet er de i konstant "bevægelse" og særdeles observante og nysgerrige. 18. maj 2020.

Se billeder

Hundeslæde i Kangerlussuaq

En af de store attraktioner, når man besøger Kangerlussuaq i Grønland er kørsel med hundeslæde. Det er en fantastisk oplevelse at køre hen over sneen trukket af et koppel af veloplagte slædehunde, som tydeligt nyder deres ”arbejde”. Marts 2020.

Se billeder

Hvidsisken – en sej lille fugl!

Hvidsisken – en sej og smuk lille fugl. Hvidsisken er en arktisk art, der bl.a. yngler på Grønland. Dens vægt er kun halvdelen af en gråspurv, men har næsten samme størrelse. I Kangerlussuaq lidt nord for polarcirklen overvintrer den og lever under ekstreme kuldegrader. Den lever af små frø som den finder på nogle græstrå. Da der ikke falder så meget sne i området er græsstråene ikke dækket af sne. Kangerlussuaq, Grønland.Marts 2020.

Se billeder

Et fotoskjul i Skåne

Fordelen ved at sidde i et skjul er at fuglene ikke observerer, at man er der. Det giver mulighed for at komme tættere på en hel række fugle, som ellers er meget sky og svære at komme på "skudhold" af. Billederne er taget i et skjul i Skåne, hvor man bl.a. kan have held til at komme tæt på ravne, musvåger, glenter, havørn og mere sjældent kongeørn (desværre ikke den dag jeg var i skjulet). Februar 2020.

Se billeder