Fotokalender 2023

Gråstrubet lappedykkere, juni 2022. Farum

 

Snehejre, Sanibel Island, Florida, december 2021

Rådyr med rålam, Værløse juni 2021.

Brushøns, Værnengene ved Ringkøbing Fjord, april 2021.

Vandrisk, Fiskebæk mellem Farum Sø og Furesøen, april 2021.

Havørne. Fotograferet fra fotoskjul. Skåne. September 2020

Hvinænder – ællinger. Mølleåen i Brede. Maj 2020

Hugin og Munin – to ravne fra Skåne. Februar 2020

Muskusokser fra Dovre Fjeld, Norge september 2019.

Hvinænder på søen Mäen i Småland, maj 2019.

Elge fra Småland, maj 2019

Musvåger fra Vittskövle i Skåne, februar 2019

Høgeuglen fra Hallandsåsen, januar 2019

Spurveuglen fra Alnarps Slotspark i Malmø, november 2018.

Ryler fra Bolmen i Småland, Sverige 2018.

Den rødryggede tornskade. Præstesøen i Værløse 2018.