Dünen – naboøen til Helgoland er en sandø med klitter på den midterste del af øen. Dünen er kendt for at have et større antal gråsæler, men også en del hav- og strandfugle. Maj 2024.