Slagugle. Den har sit navn efter dens ”temperament”. Hvis man i yngletiden kommer for tæt på reden eller dens unger angriber uglen med stor fart med udspilet kløer og har ry for at kunne slå en voksen mand omkuld. Denne ugle var ”fredelig” og fløj tillidsfuld omkring i skovområdet. Slaguglen yngler i Nordskandinavien, men denne ugle havde valgt at overvintre ved Silverfallet i Kvilsfors i Västre Götaland i Sverige. Februar 2022.