I Nordgrækenland ved søen Kerkini findes en større bestand af den krøltoppede pelikan (dalmatin). I januar måned er fuglen i yngledragt, hvilket bl.a. ses på den røde strubepose. Fra båd og på stranden kastes fisk ud til pelikanerne. Det giver mulighed for nogle meget spændende og spektakulære motiver. Januar 2023.