Den store kobbersneppe er en vadefugl. I Danmark er den en fåtallig ynglefugl. Det er en smuk og yndefuld fugl. Jeg havde held med at overvære et parringsspil, hvor parret viste deres flotte luft- og vand akrobatik og en smuk dansende adfærd på jorden. Værneengene v/ Ringkøbing Fjord. April 2021.