Færøerne består af 18 øer. Den vestligste ø hedder Mykines og er berømt for sit rige fugleliv i sommerhalvåret. Her findes Færøernes største koloni af lunder bestående af flere tusinde ynglende fugle. Maj 2017.