Kongeørnen – en imponerende stor og majestætisk rovfugl, som jeg ved flere lejligheder i forskellige fotoskjul i både Norge og Sverige forgæves har forsøgt at fotografere. Endelig lykkedes det i et fotoskjul hos Conny Lundström i Västerbotten, Norrland. Efter 2 ½ dags venten i fotoskjulet landende ørnen. Oktober 2019.