Helgoland er en klippeø, som hæver sig 61 m over havet og lig­ger 70 km ud for Tysklands nord-søkyst. Her yngler ca. 800 suler og med en længde på 85-97 cm og et vingefang på 170-192 cm er sulen den største havfugl i de danske farvande. Maj 2016.